Dit zijn de toernooiregels bij poker

Pokertoernooi regels

Om een pokertoernooi ordelijk te laten verlopen moeten de spelers zich aan een aantal regels houden. We noemen de belangrijkste hier, handig om te weten.

Toernooiregels

1. Floor people
De leiding moet altijd in belang van het spel handelen, en eerlijkheid als hoogste prioriteit hebben bij het nemen van een beslissing. Ongebruikelijke omstandigheden kunnen soms dicteren dat van de technische interpretatie van de regels moet worden afgestapt, in het belang van eerlijk spelverloop. De beslissing van de ‘floor person’ is bindend.

2. Sidepot
Een pot die ontstaat wanneer meerdere spelers all-in zijn maar niet allemaal een even grote hoeveelheid aan chips hebben. De pokerchips van de speler met de kleinste stack en iedereen die zijn all-in betaald gaan in de main pot. De chips waar om gespeeld wordt door de overgebleven spelers zullen in een sidepot gaan. Elke sidepot zal worden gesplit als afzonderlijke pot. Ze zullen niet bij elkaar gevoegd worden, voordat ze gesplit worden. Dit heeft invloed op de werkwijze rond de overgebleven chips.

3. Procedure voor de klok vragen
Als er een redelijke hoeveelheid bedenktijd verstreken is kan een speler de klok aanvragen, dan zal de speler die aan de beurt is één minuut de tijd krijgen om zijn beslissing te nemen. Als die beslissing dan nog niet is genomen, zal er hardop tien seconden worden afgeteld. Heeft de speler dan nog niet gehandeld, zal zijn hand ‘dood’ zijn.

4. Dode button
Aan tafel zal een ‘dead button’ kunnen voorkomen. Als de small blind van tafel vliegt, zou hij de volgende hand de button moeten krijgen. Nu wordt de button dus voor de lege stoel geplaatst, in plaats van voor de speler daar links van.

5. Kaarten open
Als er minstens één speler all-in is en alle actie is geweest (dus er is maximaal één speler in de pot met nog chips voor zich), moeten alle kaarten worden open gelegd, voordat er verder wordt gedeeld. Er mag gewoon gedeeld worden en de spelers mogen zelf weten of ze wel of niet hun hand open leggen.

6. 50%-regel
Als een speler een raise maakt van 50% of meer van de vorige inzet of verhoging, zal hij verplicht zijn om deze aan te vullen tot een volledige raise. Deze raise zal precies de minimum toegestane verhoging bedragen. Als een speler zonder verbale declaratie van zijn verhoging minder dan 50% van de vorige inzet of verhoging bijplaatst, zal het slechts een call zijn. Voorbeeld: Een speler zet €2. Als de ander dan €3 neerzet, zal hij er €4 van moeten maken. Als de speler ‘raise’ zegt, of ‘plus 50 cent’, is de bedoeling tot verhogen bekend en is hij verplicht om €4 te maken. Een speler zal alleen een onvolledige raise mogen maken als hij daarmee all-in is.

7. Grote chip
Het plaatsen van een enkele grote chip zal gezien worden als een call, als de speler geen raise aangeeft. In No Limit, als er nog niet is gezet, zal een enkele grote chip het bedrag van de inzet zijn. Tenzij anders wordt gezegd door de speler.

8. Eén speler per hand
Er is maar één speler per hand toegestaan. Het is niet toegestaan om tijdens een hand advies te vragen aan andere spelers of aan toeschouwers.

9. Hoogste chips
Spelers moeten de pokerchips met de hoogste waarde altijd zichtbaar houden voor de andere spelers.

10. Verbale showdown
Verbale declaraties over de pokerhand van de speler bij de showdown zijn niet bindend. Probeer altijd eerlijk te zijn over je hand en laat zien wat je hebt.

11. Rabbit hunting
Rabbit hunting is het vragen naar de overige kaarten die op tafel zouden zijn gekomen wanneer de pot uitgespeeld was. Dit is alleen bij uitzondering en met toestemming van alle spelers toegestaan. Spelers die steeds willen weten wat de laatste kaart gebracht zou hebben, vertragen het spel.

12. Chips zichtbaar
Alle chips moeten constant zichtbaar zijn. Spelers mogen op geen enkel moment chips in hun zakken hebben. Een speler die pokerchips in zijn zakken heeft, zal deze moeten inleveren, waarop ze uit het spel zullen worden gehaald.

13. Misdeals
In flop-spellen is er sprake van een misdeal als één van de twee eerste kaarten openvalt. Gebeurt dit in de eerste deel ronde dan wordt er opnieuw gedeeld. Gebeurt dit in de tweede deelronde dan zal de persoon die de verkeerde kaart krijgt worden overgeslagen en vervolgens de burncard als 2e kaart krijgen. Tenzij de gedupeerde het, zonder zijn kaart gezien te hebben, hier niet mee eens is, dan kan hij vragen om opnieuw te delen.

14. Onbeschermde hand
Het is de taak van de speler om zijn hand te beschermen. Als de dealer een onbeschermde hand muckt, zal de speler geen recht hebben om zijn chips terug te krijgen. Een uitzondering is er als de speler in kwestie verhoogd heeft, maar zijn raise nog niet gecalled is. In dit geval kan hij het nog niet gecalled bedrag van zijn raise terugkrijgen.

15. Winnende hand mucken
Wanneer het board open is gelegd en de andere speler mucked (dicht wegleggen), dan is de winnaar niet verplicht zijn hand te laten zien.

16. Verbale declaraties
Verbale declaraties van de speler zijn bindend als het zijn beurt is! Het voor de beurt verbaal handelen wordt niet als bindend gezien.

17. Kaarten laten zien
Een speler die zijn kaarten laat zien tijdens het spel kan straf krijgen. Je mag tijdens het spel je hand niet laten zien. Dit mag dus ook niet 1 kaart zijn.

18. Geldig raisen
Als een speler raist, moet hij het volledige bedrag van de raise in één beweging plaatsen, of anders het bedrag noemen. Door het verbaal melden van het woord ‘raise’, behoudt de speler het recht om te verhogen, nadat hij eerst het bedrag van de initiële inzet heeft geplaatst. Deze verhoging moet ook weer in één beweging geplaatst worden, tenzij hij het bedrag noemt.

19. De grootte van de pot
De spelers zullen zelf grootte de pot moeten berekenen. Dit mag alleen door een andere speler hardop gedaan worden als er door de spelers in de hand om gevraagd wordt.

20. Tijdens de hand
Spelers, of ze nu in de hand zitten of niet, mogen hun en elkaars handen niet bespreken tot alle actie is geweest. Dat geldt dus ook voor het bekijken van de kaarten die al zijn gemucked. Spelers zijn verplicht om de andere spelers altijd in bescherming te nemen. Het bespreken van weggegooide kaarten of mogelijke handen is niet toegestaan. Dus laat ook niet merken tijdens de hand dat je een goede kaart had of wat je had. Bespreek dit pas nadat de hand voorbij is.

21. De etiketten
Wanneer je je niet houdt aan de pokeretiquette en algemene gedragsregels wordt dat bestraft. Voorbeelden hiervan zijn: het onnodig aanraken van de kaarten of chips van andere spelers, het spel opzettelijk vertragen en het doen van onbeschofte uitlatingen. De spelers moeten op hun beurt wachten voordat ze een actie maken.

22. Showdown
Aan het eind van de laatste inzetronde showt de speler die de laatste inzet heeft gedaan als eerste zijn kaarten. Als er niet is ingezet tijdens de laatste inzetronde showt de speler die als eerste links van de dealerbutton zit als eerste en zo verder met de klok mee.

23. String bets/raises
De dealer is verantwoordelijk voor het beoordelen en aanwijzen van stringbets/raises. Een string bet/raise is het niet in een keer inzetten van de bet of raise. Dit is verboden, tenzij de bet/raise verbaal is aangekondigd.

24. Voor de beurt inzetten
Dit is niet toegestaan. Ook is het heel vervelend voor de rest van de tafel. Let erop dat je pas handelt als het je beurt is.

25. Slow roll
Dit houdt in dat je de winnende hand heel langzaam omdraait. Dit is erg vervelend voor degene die de pot verliest en daarom ook niet toegestaan.

26. Playing the board
Als de best mogelijke kaartcombinatie op tafel ligt (playing the board) dient een speler allebei de hole cards te laten zien om aanspraak te maken op een deel van de pot.

27. Show one, show all
Deze regel is van toepassing in toernooien. Het is toegestaan om je kaarten aan een speler of enkele spelers te laten zien, maar daarmee word je verplicht kaarten aan de hele tafel te laten zien.